Zrušenie sro a akciovej spoločnosti

Spôsoby, pomocou ktorých môžeme naštartovať naše podnikanie

Láka aj vás podnikanie? Bola podnikateľská činnosť už oddávna to, čo vás láka a to, čo by ste aj chceli vykonávať? Máte na podnikateľskú činnosť predpoklady a budete schopný ju rozbehnúť vo veľkom? Hneď na začiatku je dôležité spomenúť to, že samotná podnikateľská činnosť je náročná, ale súčasne prináša aj svoje ovocie. Ak aj vy stojíte na prahu tejto činnosti, budete musieť hneď na začiatku riešiť viacero vecí. Jednou z nich je právna forma vášho podnikania. Ak sa rozhodnete založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným, mali by ste vedieť, na akých princípoch funguje a napríklad aj to, ako prebieha zrušenie sro. Poradíme vám, ako na to!

Základné informácie o spoločnosti s ručením obmedzeným

Zrušenie sro s pomocou
Firma na zrušenie sro

Ak sa porozhliadneme po formách podnikania v našom okolí, prídeme na to, že práve spoločnosť s ručením obmedzeným patrí medzi najrozsiahlejšie formy podnikania. Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí medzi obľúbené formy podnikania. A to z viacerých dôvod. Jedným z hlavných dôvodov je to, že má dobre nastavené ručenie. Spoločníci v prípade sro ručia za svoje záväzky len do výšky svojich vkladov. To predstavuje výhodu hlavne z toho dôvodu, že existujú formy podnikania, v ktorých spoločníci ručia celým svojím majetkom. A to občas predstavuje veľké riziko. Ďalšou výhodou je to, že takúto formu podnikania môže založiť len jeden človek. Ak však chcete založiť takúto spoločnosť viacerí, maximálny počet osôb je 50. Každá spoločnosť potrebuje ku svojej činnosti základné imanie. V prípade sro je vklad vymedzený na minimálnu hodnotu 5000 Eur. To nepredstavuje až takú horibilnú čiastku. Limitovaná je aj hodnota vkladu spoločníka, ktorá je daná minimálnou hodnotou 750 Eur. Okrem toho je spoločnosť povinná tvoriť si rezervný fond. Znamená to, že budú prípadne nečakané udalosti, ktoré môžu nastať, pokryté práve z tohto fondu. Rezervný fond musí byť vytvorený minimálne 10% z hodnoty základného imania.

A čo zánik tejto spoločnosti?

Nie vždy ide všetko podľa našich predstáv. Ak sa aj vy, ako spoločník tejto spoločnosti dostanete do nečakanej situácie, je možné ju zrušiť. Ak sa aj vy pýtate otázku, a to ako zrušiť sro, na stránke https://www.vymazsro.sk/ nájdete všetky potrebné informácie. Nemusíte sa obávať, zrušenie tejto spoločnosti je náročné. Ak to chcete vykonať bez problémov, naštudujte si o tejto problematike viac!

About the Author