Čo je účtovníctvo, kto je povinný viesť ho a aké možnosti pri vedení účtovníctva v Bratislave

Čo je účtovníctvo, kto je povinný viesť ho a aké možnosti pri vedení účtovníctva v Bratislave

Medzi najucelenejší ekonomicko-informačný systém patrí účtovníctvo Bratislava, ktorý presne a spoľahlivo podáva ekonomické informácie o skutočnostiach, ktoré sú jeho predmetom. Predmetom vedenia účtovníctva je účtovanie účtovných prípadov o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, o výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky a vykazovanie skutočnosti o účtovných prípadoch a o iných aktívach a iných pasívach v účtovnej závierke. Poďme sa spolu pozrieť na všetky detaily z tejto oblasti.

Správne navrhnuté stratégie ako základ rozvoja spoločnosti

Správne navrhnuté stratégie ako základ rozvoja spoločnosti

Určite ste sa stretli aj vy s tým, že ste si jedného dňa zaumienili, že sa vám podarí niečo docieliť. Stanoviť si však to, po čom túžite je síce pekné, ale bez toho, aby ste mali navrhnutú konkrétnu stratégiu, ako tento cieľ naplniť už v prvopočiatkoch predurčuje váš cieľ k tomu, aby sa vám ho nepodarilo naplniť. Mať presne stanovenú stratégiu, jej plnenie a časový harmonogram je obzvlášť dôležité pri podnikaní. Chcete, aby sa vaša spoločnosť rozvíjala? V tom prípade vám stratégie určite …

Získanie hypotéky so spoločnosťou Winners Group

Získanie hypotéky so spoločnosťou Winners Group

Viac než polovica Slovákov na to, aby si dokázalo zabezpečiť bývanie, potrebuje získať hypotéku. Hypotekárny trh je veľmi zložitým, avšak čo je horšie je to, že existuje viacero subjektov, ktoré hypotekárne úvery poskytujú. Pre bežného laika je určite problematické sa v tejto ponuke zorientovať. V tomto prípade je skutočne namieste pomoc od tretej, nezávislej strany, a to poradcu v oblasti hypoték. Spoločnosť Winners Group má svojich vlastných špecialistov na všetky dostupné hypotéky, preto si s nimi vyberiete tú