Podnikový informačný systém má všestranné využitie

Bez podnikového informačného systému sa nezaobíde činnosť v žiadnej spoločnosti

Na celkovej produktivite práce závisí nielen odbornosť pracovníkov, moderné výkonné stroje, ale aj dobre nastavený podnikový informačný systém. Informačné systémy sa vo firmách používajú na efektívne spracovanie dát. Ich hlavnou úlohou je poskytovať kvalitné a aktuálne informácie, ktoré sú potrebné pre riadiaci proces. Pre výkonných zamestnancov aj pre manažment je veľmi dôležité pracovať so správnymi informáciami. Prebytok nepotrebných informácii, alebo nedostatok tých užitočných neprospieva na kvalite pracovnej činnosti. Malé spoločnosti nepociťujú najmä vo svojich začiatkoch potrebu vlastniť a pracovať v podnikovom informačnom systéme. Pri svojej činnosti používajú len bežne dostupné nástroje, napríklad on-line systém, ktorý im pomáha zdieľať a spracovať informácie.

Kedy je vhodné zaviesť do firmy podnikový informačný systém?

Kedy je podnikový informačný systém potrebný?
Variácie podnikového informačného systému

Istú dobu to môže byť pre malú firmu vyhovujúce, ale rastom zákaziek a zväčšovaním objemu práce narastá aj potreba efektívnejšieho spracovania informácii. Obzvlášť, ak si firma začne svoje účtovníctvo spracovávať sama , teda ho nemá na starosti externá firma, je nevyhnutné uvažovať o zaobstaraní podnikového informačného systému. Ten by mal byť zvolený tak, aby rástol spolu s firmou, aby boli dostupné potrebné moduly a aktualizácie. Keďže ide o nákladnú záležitosť, je neekonomické, aby firma investovala do ďalšej výmeny podnikového informačného systému. Ak sa spoločnosť rozhodne správne, zvýši sa produktivita práce, dostupnosť informácii, uľahčí sa komunikácia v spoločnosti a manažment získa lepšiu kontrolu pre svoje operatívne riadenie.

Najpoužívanejší informačný systém

Najpoužívanejší a najžiadanejší podnikový informačný systém, v ktorom dnes spoločnosti pracujú je ERP systém. Jeho hlavnou charakteristikou je, že zahŕňa veľké množstvo procesov, ktoré súvisia s činnosťou v podniku. Je to teda komplexný systém, ktorý riadi oblasť plánovania a sledovania výroby, skladov a logistiky, sledovanie obchodu a predaja, majetku a v neposlednom rade umožňuje vykonávať fakturáciu a účtovníctvo. Spoločnosti, ktoré vyvíjajú podnikové informačné systémy, vedia pre svojich zákazníkov upraviť jednotlivé moduly tak, aby plne vyhovovali požiadavkám konkrétnej spoločnosti, aby spĺňali požadované funkcie. Pri implementácii podnikového informačného systému je potrebné počítať s dostatočným časom, nakoľko ide o náročný proces, ktorý si vyžaduje spoluprácu zamestnancov.

Na odbornom portáli https://www.industry4.sk/  nájdete užitočné informácie o tom,  ako nájsť optimálny informačný systém, ktorý bude vyhovovať vašej organizácii. Môžete sa tu dočítať aj zaujímavé novinky z oblasti digitalizácie.

About the Author