Ako vyplniť daňové priznanie pre úrady?

Viete ako vyplniť daňové priznanie a nezblázniť sa pritom?

Patrí to k povinnosti fyzickej osoby, ktorá postupuje pri vypĺňaní daňového priznania podľa závislosti od druhu zdaniteľných príjmov. Na začiatok je potrebné si zvoliť typ daňového priznania podľa vzoru. Ako vyplniť daňové priznanie závisí aj od jeho typu. Podľa typu A, ktorý je len pre zamestnancov a podľa typu B, ktorý je pre živnostníkov alebo pre osoby, ktoré prenajímajú nehnuteľnosti. V prvom rade na vyplnenie daňového priznania potrebujete potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od svojho zamestnávateľa, pokiaľ patríte do skupiny typu A čiže ste brigádnik, študent alebo pracujete na dohodu. Pokiaľ ste živnostník alebo inak samostatne zárobkovo činná osoba, tak sa vychádza z evidencie alebo z účtovníctva, kde je všetko zaznamenané. Na začiatok vyplníte všetky identifikačné údaje ako napríklad to, koho sa daňové priznanie týka, za aké je obdobie, o aký druh daňového priznania jedná a iné. Povinnosť podania daňového priznania vyplýva na každú fyzickú osobu. Pokiaľ ste popri zamestnaní mali určitý príjem, vytvára sa povinnosť podať daňové priznanie.

Ako vyplniť daňové priznanie svojpomocne?

Viete ako vyplniť daňové priznanie?
Ako vyplniť jednotlivé daňové priznania?

Pokiaľ máte pri sebe všetky náležité tlačivá, začnite vyplňovať daňové priznanie poporade. Na začiatok, ako už bolo spomenuté, vyplníte informácie o daňovníkovi, informácie o tom, či ste poberali dôchodok alebo ak máte ešte vyživované deti, ak áno poberáte daňový bonus. Následne sa vypĺňajú údaje o vašom príjme, v hrubom a taktiež sa uvedú odvody, ktoré pochádzajú z poisťovní. Po zrátaní všetkých príjmov, dosiahnete základ dane, ktorá sa upraví o nezdaniteľnú časť. Potom dostanete ďalší základ dane a z toho sa následne určí dať. Nezabúdajte však uviesť preddavky aby nedošlo k chybnému vyplneniu daňového priznania. Pokiaľ máte problém s vyplnením daňového priznania, neváhajte požiadať o pomoc odborníka, ktorý vám daňové priznanie zhotoví. Radšej si vaše daňové priznanie nechajte skontrolovať, pretože ak nebude v poriadku, hrozia vám pokuty. Pokiaľ máte rôzne príjmy, radšej by ste sa mali obrátiť na odborníka, ktorý vám daňové priznanie zhotoví. Pokiaľ máte daňové priznanie hotové, následnej ho doručte na daňový úrad v mieste svojho bydliska osobne, alebo je tu možnosť aj poslania poštou. Mnohým daňovníkom sa už stalo to, že svoje daňové priznanie nestíhajú odovzdať do požadovaného termínu, je to možnosť odkladu, ktorý môže trvať cca polroka. V prípade, že potrebujete viac informácii k vyplneniu daňového priznania navštívte stránku https://www.mojedane.sk

About the Author