Ako na dobrý podnikateľský plán kaviareň?

Softvér, dôležitá časť podnikateľského plánu kaviarne

Rozhodli ste sa, že už nechcete pracovať pre niekoho, ale chcete plniť svoje sny a začať pracovať vo svojom? Idete otvárať kaviareň, malú útulnú kaviarničku, alebo veľkú prevádzku, s ktorou chcete postupom času vytvoriť sieť kaviarní po celom Slovensku, prípadne po celom svete? Jednou z vašich povinností, okrem iných, bude aj vypracovanie podnikateľského plánu. Podnikateľský plán kaviareň slúži pre vás, ako pomôcka pri plnení cieľov a vízii, ktoré si jasne zadefinujete, ako pomôcka pri prvotných výdavkoch, príjmoch aby ste dokázali odhadnúť, koľko finančných prostriedkov k otvoreniu kaviarne budete potrebovať, ale podnikateľský plán kaviareň bude slúžiť aj pre finančné inštitúcie, od ktorých budete žiadať finančné prostriedky. Práve z týchto dôvodov si musíte dať skutočne záležať na tom, ako váš podnikateľský plán spracujete.

Čo je to softvér a prečo je dôležitý?

Softvér pre podnikateľský plán kaviareň
Nápady na podnikateľský plán pre kaviareň

Softvér, môžeme zjednodušene definovať ako virtuálne riadenie vašej kaviarne. Ak budete mať svoju účtovníčku, budete potrebovať pre ňu softvér na účtovníctvo. Takýto softvér musíte zohľadniť v časti majetku, v časti nehmotný majetok. Ďalším softvérom, na ktorý by ste určite nemali zabudnúť je softvér na riadenie kasy a obsluhy. Ide o softvér, prostredníctvom ktorého dokážu zamestnanci objednávať zákazníkov, prijímať peniaze, riadiť objednávky a je plne prepojený s vašou kasou. Ak sa rozhodnete pre takýto softvér, podnikateľský plán kaviareň ho musí poznať, teda musí v ňom byť spomenutý, znova v časti nehmotný majetok. Takýto softvér, pre vás a vašich zamestnancov pre vás znamená samé výhody. Teda šetríte životné prostredie, pretože k objednávaniu už nebudete potrebovať bloky na objednávky, teda šetríte aj finančné prostriedky, ale hlavne šetríte čas a energiu svojich zamestnancov, z čoho vyplýva že vaša obsluha bude rýchlejšia, kvalitnejšia a efektívnejšia, čo najviac ocenia vaši zákazníci. V súčasnosti je už nevyhnutnosťou modernizovať podniky, prechádzať na takéto spôsoby obsluhy, teda ak chcete mať kvalitnú kaviareň, do ktorej sa vám zákazníci budú chcieť a budú sa radi vracať, určite pri tvorbe podnikateľského plánu vašej kaviarne myslite aj na takýto softvér. V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o takýchto systémoch obsluhovania a obsluhy kasy, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti http://www.ikelp.sk.

Čo ešte obsahuje podnikateľský plán?

Podnikateľský plán kaviareň okrem časti majetku, obsahuje vaše ciele, vízie, opis podniku. Obsahuje aj opis zamestnancov, potenciálnych dodávateľov a odberateľov, cenotvorbu, zdroje hospodárenia, základnú predstavu finančného hospodárenia minimálne na 3 roky dopredu a mnoho iného.

About the Author