Nový jistič

Jistič – komponent, který je důležitou součástí elektriky

Elektrickou energii využíváme dennodenně a téměř většinu dne ji využíváme naplno, ať už při vaření, úklidu, hraní, komunikaci. Abychom mohli používat všechny elektrospotřebiče, musíme mít přístup k elektřině. Elektrika však musí fungovat stoprocentně, aby nehrozilo riziko zničení majetku, riziko úrazu či dokonce smrti. Součástí elektřiny jsou různé součástky, které mají své funkce, vlastnosti a musí fungovat spolehlivě. Jeden z komponentů a součástek je i jistič, který je nesmírně důležitý a lze jej namontovat do každého elektrického obvodu. Jistič je součástí elektriky v rodinných domech, bytech či jiných budovách, ve kterých jsou velké elektrické obvody.

Co potřebujete vědět o jističích?

Spolehlivý jistič
Obsluha jističe při poruše

Jistič je nesmírně důležitý komponent, protože jeho úkolem je ochrana zdraví a ochrana majetku. pracuje tak, že pokud se stane, že spotřebičem projde více proudu než by mělo, tak právě jistič je ten komponent, který se sepne a nedovolí proudu projít spotřebičem. Tak ochrání nejen spotřebič, ale hlavně vaše zdraví, jelikož nehrozí žádné přetížení. Pokud v domácnosti nebo kdekoli dojde k tomu, že se jistič sepne, tak jeho výhoda spočívá v tom, že jistič jednoduše nahodíte a můžete se spolehnout, že v případě potřeby se vám opětovně sepne. Vy jej nemusíte vůbec vyměňovat jako je tomu v případě pojistek, které se po sepnutí musí vyměnit. Jak jsme již uvedli, jistič může být namontován pro každý elektrický obvod zvlášť, což je velkou výhodou jističe. To znamená, že v domácnostech každý obvod, respektive pokoj, má svůj jistič. Je vhodné, abyste si k jističi napsali, který obvod vám sepne, abyste měli přehled. Všechny jističe, a to hlavní a vedlejší, jsou umístěny v rozvodové skříňce, která se často nachází v chodbách či technických místnostech. Jelikož je na trhu několik druhů jističů, jističů jiné kvality, velikosti, tak je třeba si správně vybrat. často se běžný člověk v elektrice nevyzná, a tudíž i jistič může být náročné si vybrat, a proto je lepší nechat si poradit. Poradit vám může prodejce nebo elektrikář, který vám zapojí a namontuje jistič. Pokud i vy hledáte kvalitní jističe, které budou spolehlivě fungovat, které jsou certifikovány a splňují všechny normy, navštivte webovou stránku firmy https://www.legrand.cz/.

About the Author