Betónové chodníky okolo domu

Chodníky okolo domu – ochrana stavby pred prebytočnou vodou

Chodníky nemajú len funkciu chodníkov v tom pravom zmysle slova. V tomto prípade plnia chodníkov okolo domu úplne inú funkciu –  chránia stavbu pred prebytočnou nasiakavosťou dažďovej vody.  V minulosti sa tento typ chodníkov  riešil z liateho betónu a to takým spôsobom, že sa liaty betón aplikoval okolo celého domu v šírke cca 20 cm. Časom  sa však pri mnohých stavbách toto riešenie ukázalo ako nepraktické, lebo počas životnosti stavby dochádza k jej postupnému sadaniu do pôdy, chodníky okolo domu praskajú a tým sa vytvárajú štrbiny a medzery medzi domom a chodníkom. Následne sa tam môžu uchytiť rôzne trávy a chodník už svoju hlavnú funkciu prestáva plniť.

Realizácia dažďových chodníkov okolo domu

Moderné chodníky okolo domu
Výhody chodníkov okolo domu

Chodníky okolo domu, inak povedané aj okapové, či dažďové chodníky, musia byť zhotovené podľa určitých pravidiel a noriem, inak svoju funkciu nebudú plniť. Pri ich realizácii je dôležité správne podložie a dodržanie správneho sklonu v pozdĺžnom aj priečnom smere. Na tieto sklony sa kladie dôraz už pri hĺbení výkopovej jamy. V súčasnosti sa riešia so šírkou 40 – 50 cm. Chodníky okolo domu sa musia spevniť obrubníkom. Ideálne je, ak za obrubníkom nasleduje účelový chodník na chodenie. Takýto chodník dažďový chodník spevní a súčasne čiastočne zabráni aby sa do štrku dostala hlina a po čase vyrástla tráva. Ak je podložie okolo domu nesúdržné, odporúča sa použitie geotextílie. Na dažďový chodník je používaný štrkový násyp s rôznou hrúbkou frakcie.

Práca pre odbornú firmu

Realizáciu chodníkov okolo domu nechajte odbornej firme, ktorá má v danom obore skúsenosti aj potrebné náradie. Práve takáto firma vie v akej šírke a hĺbke okapový chodník urobiť aby plnil svoj účel, akú veľkosť jednotlivých frakcií použiť pri jeho zasypávaní, aký sklon použiť pri priečnom a pozdĺžnom smere, prípadne ďalšie dôležité veci. Tieto chodníky sú dôležité na odvádzanie prebytočnej dažďovej vody, zabezpečenie, aby stavba bola dostatočne izolovaná. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k postupnému poškodeniu nehnuteľnosti, poškodeniu omietok v interiéri a tvorbe nežiaducich plesní. Viac informácií o chodníkoch okolo domu, cenovej ponuke sa dozviete po navštívení nasledujúcej internetovej stránky: https://www.polozime.sk/.

About the Author