Pracovné odevy so zapínaním

V práci vám nemôže chýbať kvalitný pracovný odev

Samozrejme nadpis hovorí o prácach, kde sa bezpečnosť od práce líši od tých zamestnaní, ako sú napríklad kancelárske práce. Jednoducho, pracovné odevy slúžia k tomu aby vás a ostatných okolo vás ochránili pred nebezpečenstvom alebo pred úrazom. Sami uznáte, že niektoré povolania a profesie si pracovné odevy nevyžadujú, ale tie pri ktorých sa ich používanie vyžaduje, je nevyhnutné aby ste ich používali. Ak vykonávate prácu, pri ktorej je potrebná vyššia ochrana vášho zdravia, váš zamestnávateľ je povinný vám zabezpečiť pracovné odevy, teda ochranné odevy a vybavenie pre vašu bezpečnosť.

Ste zamestnanec? Táto časť je pre vás

Pracovné odevy a okuliare
Povinnosť nosenia pracovných odevov vo firmách

A okrem toho, je povinný vás zaškoliť o bezpečnosti pri práci a zároveň aj o povinnosti a používaní pracovných odevov. Vám, ale z používania pracovných odevov a bezpečnostných odevov plynú povinnosti, ktoré musíte dodržiavať. V prípade, že by ste sa rozhodli, že nebudete pracovné odevy používať môžete sa dostať do veľkého problému, pretože vedomé porušenia používania bezpečnostných odevov sa považuje za trestný čin.  Okrem toho, že teda pracovné odevy musíte nosiť tak, ako vám káže zamestnávateľ, musíte sa o ne aj starať, a to tak, že ich správne uskladňujete, ak si odev vyžaduje inú starostlivosť, v prípade, že je ochranný odev poškodený alebo má inú vadu, ste povinný to nahlásiť svojmu zamestnávateľovi a takisto sa musíte podieľať aj na tom, aby školenie, ktoré k BOZP a k používaniu ochranných odevov prebehlo, bolo pre vás jasné a plne ste mu rozumeli.

Povinnosti na strane zamestnávateľa

Ak ste zamestnávateľ, táto časť tohto článku je prispôsobená povinnostiam na strane zamestnávateľa. Vy ako zamestnávateľ musíte zabezpečiť správne preškolenie zamestnanca  na BOZP a zároveň aj k používaniu ochranných odevov. Okrem tejto povinnosti musíte zamestnancovi zabezpečiť pracovné odevy v takom rozsahu ako si jeho práca vyžaduje. K tomu, aby ste vedeli správne určiť, aký stupeň ochrany musíte zabezpečiť vašim zamestnancov zistíte podľa hodnotenia a analýzy rizík bezpečnosti. Ste povinný viesť evidenciu o každom jednom ochrannom odeve, musíte zabezpečiť jeho funkčnosť, uskladnenie, dbať na jeho správne používanie a zároveň udržiavať pracovné odevy v čistote ale aj v takom stave aby boli použiteľné a funkčné. Ak máte záujem o kvalitné pracovné odevy, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.ardonsk.sk/.

About the Author