Biele strešné okno je klasika

Strešné okno alebo ako zabezpečiť podkroviu dostatok svetla

Voľba správneho rozmeru a veľkosti strešného okna by mali byť samozrejmosťou ešte pred ich objednaním. Ak nám má takéto strešné okno slúžiť čo najlepšie, je nesmierne dôležité zvoliť overeného a kvalitného výrobcu. O niečo náročnejšie bude následne zvoliť správny počet okien a ich rozmiestnenie. V nadväznosti na uvedené je teda podstatným starostlivé premyslenie vonkajšej a vnútornej konštrukcie domu so zreteľom na prísun čo najväčšieho svetla do podkrovného bývania. Prirodzené denné svetlo je predsa jednou zo základných životných potrieb. Ideálne presvetlenie pomocou strešného okná má následne nemalý vplyv na našu náladu i výkonnosť počas celého dňa.  

Strešné okno, jeho výber určite nepodceňte 

Strešné okno do podkrovia
Výber strešného okna nepodceňte

Na úvod si položme otázku, či je lepšie kúpiť jedno a väčšie strešné okno alebo viacero malých. Je zrejmé, že väčšie okno dokáže prepustiť viac denného svetla. Ak však namontujete viac malých strešných okien a tie vhodne umiestnite, neraz viete docieliť lepší výsledný efekt. Uveďme si aj niekoľko faktov z tejto oblasti. Umiestnením jedného okna pokryjete približne 40% plochy miestnosti pomocou denného svetla. V prípade dvoch okien je rovnaká výmera miestnosti pokrytá na 50% a v prípade štyroch okien môžeme dokonca hovoriť až o čísle 65%. Na výsledné presvietenie celého priestoru má nemalý vplyv i ostenie. To by malo byť na stene pod oknom zvislé a nad oknom vo vodorovnej polohe. Takéto ostenie netvorí svetlu žiadnu prekážku a postará sa tak o vyššiu nádielku prirodzeného denného svetla. Ostenie však nemá vplyv len na presvetlenie, ale taktiež na prúdenie teplého vzduchu a môže sa nepriaznivo podpísať pod zrážanie vodných pár. Ideálny typ ostenia je rovnaký ako v predošlom prípade, vďaka ktorému sa vyhneme roseniu okien. Inštalácia strešného okna si vyžaduje zohľadnenie rozostupu krokiev a taktiež celkovej strešnej konštrukcie. Montáž okien do strechy je vo väčšine prípadov možná bez väčších zásahov i úprav. V praxi sa však taktiež objavujú prípady, keď je potrebné získať vyjadrenie odborníka. Príkladom je situácia, keď je vzdialenosť medzi jednotlivými krokvami príliš malá. Otázkou teda je, či je možné niektorú z predmetných krokiev prerušiť. Názor odborníka si preto radšej vyžiadajte, predídete tak zbytočným komplikáciám do budúcna. 

Ďalšie zaujímavé informácie si prečítajte na webovej stránke https://zivotpodstrechou.sk/.

About the Author