Strešné krytiny na novostavbu

Pozreli sme sa na prostredie, ktoré je ideálnym pre strešné krytiny

Strecha a strešné krytiny sú pri každej nehnuteľnosti montované tak, aby sme im neboli nútení venovať pozornosť zopár desaťročí. Ak však dôjde pri pokládke strešných krytín čo i len k malej chybe, vie spustiť ďalšie procesy. Z jednej malej komplikácie či nepozornosti spôsobenej v procese kladenia strešných krytín sa môže stať nočná mora, ktorá si bude vyžadovať otvorenie strechy a následne nie príliš populárne zásahy do tejto časti nehnuteľnosti. Ak sa teda takejto situácii chcete vyhnúť širokým oblúkom, máme pre vás niekoľko užitočných rád. 

 

Neprofesionálne kladené strešné krytiny nám dajú každý nedostatok dostatočne najavo 

Strešné krytiny z betónu
Strešné krytiny a ich pokládka

Tak ako v akejkoľvek inej oblasti, tak aj pri kladení strešných krytín by sme sa mali riadiť radami ostatných a poučiť sa predovšetkým z ich chýb tak, aby sme sa v tomto procese nedostali do podobnej situácie. Prvý problém nesúvisí až tak priamo so strešnými krytinami, no porekadlo o chvatnej práci zrejme pozná každý z nás. Pri stavbe strechy sa skutočne nemáme kam ponáhľať, a preto by sme každej etape jej realizácie mali venovať dostatok času. Jedným z problémov je teda situácia, keď nosnej drevenej konštrukcii nedoprajeme potrebný čas na jej vysušenie. Pozor by sme si teda mali dať na dodávateľa trámov. Ideálnou situáciou je tá, keď sme v priamom kontakte s niektorým z jeho predošlých zákazníkov a vie nám poskytnúť detailné informácie ohľadne dodaného produktu. Strešné krytiny predstavujú zásadnú hydroizolačnú časť celej strechy a z tohto dôvodu sa pri nich môžeme stretnúť s pomerne veľkými nárokmi. Takéto konštatovanie je vskutku logické a primárnou úlohou krytiny je ochrániť majetok a taktiež samotných obyvateľov nehnuteľnosti. Tou sekundárnou, aspoň v očiach majiteľa domu, je ochrana ostatných vrstiev strechy a tými sú ďalšie zložky strešného plášťa. Pod pojmom ochrany máme na mysli hlavne odolnosť voči neželaným vplyvom počasia a problémom je najmä dažďová voda a vietor. Kategórií krytiny je hneď niekoľko a prvou skupinou sú tie povlakové, medzi ktoré zaraďujeme plastovú fóliu či pásy vyrobené z asfaltu. Ďalšou skupinou sú skladané krytiny a tú delíme na mäkké a tvrdé krytiny. Medzi mäkké patria napr. bitúmenové krytiny a pod tvrdou si možno predstaviť najmä pálené alebo betónové škridly. Viac o strechách nájdete na webovej stránke https://krytina.sk/.

About the Author